Általános szerződési feltételek

A tanfolyamok lebonyolítása

A tanfolyamok Lóczi Márta (1223 Budapest, Kápolna utca 35. adószám: 70721517-1-43, engedély szám: 503 854, Okt. nyilvántartási szám: 37602493) által üzemeltetett masszazsoktatas-online.hu honlapon keresztül érhetők el.

Az oktatási anyagokat fejlesztette, aktualizálja és a hallgatók rendelkezésére bocsátja: masszazsoktatas-online.hu

Tanfolyamaink e-learning formában végezhetők el. Igény szerint gyakorlatra illetve a vizsga letételére a Holisztikus Gyógyító Központ által működtetett „Masszázs-műhely”-ben van lehetőség.

A fentiektől eltérő lebonyolítás esetén a megrendelőt tájékoztatjuk.

Jelentkezés

A tanfolyamokra e-mailben a masszazsoktatas1@gmail.com címen, a honlapon található űrlapon vagy a Kapcsolatok menüpont alatt megadott telefonon lehet jelentkezni.

A tanfolyamok menete

A jelentkezés elfogadásáról és a tanfolyammal kapcsolatos tudnivalókról a hallgatókat megadott e-mail címükön keresztül írásos visszaigazolásunkban tájékoztatjuk. A tanfolyami díj befizetése után a teljes elméleti anyagot a hallgató rendelkezésére bocsátjuk, írásos formában, a megadott e-mail címre kiküldve. Tanfolyamaink nem vizsgakötelesek, de vizsga letételére lehetőséget biztosítunk. Sikeres vizsga esetén az alaptanfolyamokról vállalkozás alapítására és/vagy munkavégzésre alkalmas igazolást állítunk ki.
Gyakorlati órákra igény szerint a “Masszázs-műhely”-ben lehetőséget biztosítunk. A műhely-foglalkozások után lehetőség van a vizsga letételére is, melyről a magyar felnőtt oktatás szabályozó rendeletek szerinti sorszámozott igazolást adunk.

Tanfolyamok díja, fizetési és lemondási feltételek

A tanfolyam teljes díját átutalással lehet kiegyenlíteni. Az ettől eltérő fizetési igények vagy feltételek esetén a masszazsoktatas-online.hu írásbeli engedélye és/vagy érvényes szerződés megléte szükséges. A fizetési feltételekről visszaigazolásunkban tájékoztatjuk a megrendelőt/hallgatót. Amennyiben a számla kifizetése nem történik meg, nem tudjuk megadni a hozzáférést tanfolyamainkhoz.

Fontos! Egyes időszakos akciós vagy időpont-garanciával ellátott tanfolyamok esetében a tanfolyami feltételek, lemondási és fizetési feltételek módosulhatnak, ezeket az adott akció esetében jelezzük.

Együttműködés, garancia

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy vitás kérdések tisztázásában együttműködnek. Bárminemű nem-megfelelőség esetén a hallgató illetve megrendelő panasszal élhet a masszazsoktatas-online.hu felé, melyet a minőségirányítási rendszerünkben foglalt reklamációs eljárásnak megfelelően kivizsgálunk.

Szerzői jogok

A tanfolyam során hallgatói használatra átengedett referenciaanyagok, felvételek és eszközök a masszazsoktatas-online.hu, valamint az adott gyártó kizárólagos tulajdonában maradnak és nem sokszorosíthatók, nem másolhatók és nem küldhetők tovább a tulajdonos írásos engedélye nélkül.

A résztvevők rendelkezésére bocsátott hallgatói anyagok, hivatalos tananyagok résztvevők/felhasználók általi másolása, harmadik személynek történő kölcsönzése tilos!

Egyéb

A masszazsoktatas-online.hu kijelenti, hogy külső-belső szabályozások miatt tanfolyami feltételeit részben módosíthatja, melyekről a jelentkezőket/ megrendelőt előzetesen írásban tájékoztatja.

Jelen általános tanfolyami és garanciális feltételeket egyéb külön szerződésekben rögzített feltételek felülbírálhatják.